Lisans İşlemleri

Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi

Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu


SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ


Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının düzenlenmesi hususunda yaşanan problemler sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı ile bu sorunların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin 2014/29 sayılı genelge yayımlanmış ve sporcu lisansı çıkarmak amacıyla düzenlenecek rapora ilişkin hususların nasıl işleyeceği belirlenmiştir.
Bu mevzuat değişiklikleri sonucunda ekte suretleri gönderilen, Sağlık Bakanlığının 2014/29 sayılı genelgesi gereğince, sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler;
  1. “Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.6) sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca doldurulması, (EK.6 form hekimde kalacaktır.)gerekmektedir.
  2. Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine müracaat edilmesi, “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.5) hekimden alınması,veya boş çıktısının alınıp hekime müracaat edilmesi gerekmektedir.
  3. Spor Genel Müdürlüğü "Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi gereğince lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK.5) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.
Bahse konu genelge ve ekler aşağıdadır.

Sağlık Bakanlığı Genelgesi 2014/29 
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (EK. 5)
Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu (EK. 6)