Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli, Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog ataması "Asil Liste'de" yer alan kişilerin aşağıdaki belgeleri Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel ve Tahakkuk birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış
olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği.(Atanmaya hak
kazandıkları pozisyonlarda belirtilen gruplar itibarıyla öğrenim durumlarını gösterir mezuniyet belgeleri)
c) Merkezi sınav sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
ç) Yazılı özgeçmiş.
d) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.
e) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından doğrulama belgesi.
f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.
ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.
h) Mal bildirim beyannamesi.
 
Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Gençlik Caddesi No:23 Kalfa Korusu Spor Kompleksi